Moderní logistické centrum MAPO medical

Další etapa v poskytování kvalitního servisu při zásobování zdravotnickým materiálem a prostředky

Začátkem roku 2019 společnost MAPO medical s.r.o. zahájila provoz v novém skladu na adrese Vlastimila Pecha 2, hala C, Brno – Černovice, kde soustředila skladové prostory a administrativu do jednoho moderního celku s provozními i administrativními provázanostmi a potřebným zázemím pro zaměstnance i poskytování servisu svým zákazníkům. Technologické zkvalitnění, dostupnost dálniční sítě i bezprostřední možnost komunikace v rámci jednoho centra by měly být garancí dalšího zkvalitnění servisu pro naše zákazníky, jejichž důvěry si nesmírně vážíme a která nás zavazuje.

Tímto krokem společnost navazuje na úspěšný rozvoj v minulém období a posouvá laťku potřebného standardu kvality výše, s cílem dostát požadavkům trhu jak na straně dodavatelů, tak zejména na straně odběratelů a dokázat pružně reagovat na jeho potřeby, vlastní obchodní činnost a propracovanou logistiku.

Nové sklady, inovace technologií i personální posílení vybraných oblastí obchodní činnosti jsou dalším vkladem do rozvoje obchodní činnosti a předpokladem potřebného růstu k upevnění pozice solidního distributora zdravotnického a spotřebního materiálu, zdravotnických i léčivých přípravků.

Svým zákazníkům děkujeme za důvěru a těšíme se na další spolupráci.

Vaše MAPO medical s.r.o.